Propozície Amatérskej Bowlingovej ligy (ABL)

Základné Informácie :

Usporiadateľom ABL je Timeoutbowling pub v OC Južanka , ulica Gen. Svobodu , 91108 , Trenčín.

Organizačný výbor : Marek Mikuláš

Hrá sa podla pravidiel hry bowling , vydaných a schválených Slovenským bowlingovým zväzom , ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.slowakbowling.sk a nižšie uvedených základných propozícií.

V prípade nezrovnalostí alebo nejasného výkladu niektorých pravidiel , rozhoduje verdikt usporiadateľa ABL a ten je nemenný!

v prípade neočakávaných udalostí ( zatvorenie herne , pandémia a pod. ) zvolá usporiadateľ súťaže stretnutie kapitánov tímov a dohodne sa ďalší priebeh súťaže.schôdzu je možné prebrať aj online na messengeri kapitán

Podmienky štartu :

ABL je podujatie , ktorého začiatok je stanovený dňom začiatku v danom roku a ďalej podľa rozpisu usporiadateľa.Hracími dňami je utorok a streda a časy začiatkov zápasov podľa počtu tímov.Hrá sa na bowlingových dráhach v Timeoutbowling pube v OC Južanka Trenčín podľa stanoveného rozpisu.

ABL je súťaž 3-8 členných tímov.Hráči sú prihlásení v tímoch bez ohľadu na členstvo v Slovenskom bowlingovom zväze , klubovú príslušnosť , pohlavie či vek.

Pre všetky tímy sú záväzné vypísané termíny zápasov , okrem prípadov , keď si tím dohodne výmenu termínu zápasu s iným tímom a to minimálne 24 hodín pred začiatkom zápasu.v deň zápasu je zmena termínu možná len so súhlasom druhého tímu a táto zmena musí byť odsúhlasená organizátorom ABL.

Každý tím si môže vymeniť zápas tri krát počas prebiehajúceho ročníka v základnej časti.Za zmenu termínu zápasu sa nepočíta len posunutie času v daný deň či už na skorší alebo neskorší čas.

V opačnom prípade bude zápas pre tím , ktorý nedodrží stanovený termín a čas zápasu kontumácia a počet bodov v zápase nula.Druhý tím si však zápas musí odohrať na oboch dráhach.

Členské :

Za každého hráča zapísaného na súpiske tímu sa platí poplatok 3€ na ročník.Hráčovi vzniká nárok zúčastniť sa ukončenia ABL spojené s vyhlásením výsledkov ABL , ocenením a turnajom v rátane občerstvenia.poplatok sa platí zarovno štartovným.

Štarovné :

Štartovné je 8€ na tím na jeden zápas.Spolu na sezónu je to podľa počtu tímov v danom ročníku.Tím je povinný uhradiť štartovné do tretieho kola v základnej časti.Štartovné je možne uhradiť naraz za celú sezónu alebo na prvú polovicu sezóny do tretieho kola a druhú polovicu po odohratí polky sezóny.

Hrací systém :

Počet tímov bude upresnený na schôdzy pred zahájením sezóny ABL.Tímy medzi sebou v základnej časti odohrajú systémom každý s každým dva zápasy ( záleží na počte tímov v danej sezóne ).

Po odohratí základnej časti o celkovom víťazovi ABL sa rozhodne Play off.Tím môže mať na súpiske maximálne 8 hráčov.hráči sa dajú pripísať na súpisku počas základnej časti ( nie však už tri kolá pred koncom základnej časti ) až do naplnenia maximálneho počtu 8 hráčov.

Počas základnej častimôžu v nevyhnutných prípadoch ( tím nieje schopný nasadiť troch hráčov na zápas ) hrať za tím dvaja hráči s tým že nehrajúci hráč nezískava za zápas žiadny bod.toto môže tím využit maximálne tri krát počas základnej časti.

Zápas :

Do bowlingovej herne je potrebný príchod minimálne 10 minút pred začiatkom zápasu.V prípade že tím z akýchkoľvek príčin bude meškať viac ako 15 minút po stanovenom čase začiatku zápasu , bude pre tento tím zápas kontumovaný.Druhý tím si zápas musí odohrať podľa pravidiel.Výnimkou je len súhlas druhého tímu!

Každý tím si môže upraviť dráhy ( mazanie ) ako aj rozbežisko pred začiatkom zápasu.Počas zápasu už úprava dráh nieje povolená.

Každý zápas sa hrá na dvoch dráhach , vždy jeden tím na jednej dráhe.Poradie na dráhach je podľa stanoveného rozpisu súťaže.Pred začiatkom zápasu si súpisku vypíšu najskôr hostia a potom domáci tím.

Každý hráč má možnosť využiť tri tréningové rozhody pred začiatkom zápasu ( nieje povinné ) či už naraz alebo postupne.Hráči môžu používať výstroj schválenú pre bowling ( gule , obuv , rukavica a pod. )

Po odohratí jednej dráhy ( 10 fremov ) si tímy dráhy vymenia.Striedanie hráča v tíme je povolené až po odohratí celej jednej hry na dráhe.Výnimkou je vážne zranenie hráča.

Počas zápasu môže nastať situácia kde hráčovi nezaráta hod.Pri prvom hode kde sa nezarátajú zhodené kolky , hráč opakovane hodí gulu a korekciou si upraví kolky tak ako mu ostali pri neplatnom pokuse.Pri druhom hode ( dorážke ) kde nezaráta zhodené kolky si takisto hráč korekciou upraví kolky tak ako mu ostali pri neplatnom pokuse.

Ak kolka po hode hráča stojí ale omylom ju stroj zaráta , hráč je povinný urobiť korekciu a danú kolku respektíve kolky postaviť.Kolka zhodená po časovom limite sa neráta ako zhodená.Ak kolka stojí v žľabe alebo je len opretá ráta sa ako zhodená.kolka respektíve kolky zhodené po tom ako gula opustila dráhu a vrátila sa na dráhu sa rátaju ako zhodené.

Po každom zápase je kapitán , respektíve asistent alebo poverený hráč podpísať zápis o stretnutí , zápis odfotiť a poslať na messenger kapitánov respektíve usporiadateľovi súťaže.

Bodovanie :

Základná časť

Hrá sa celkovo o 10 bodov na zápas.

Výhra jednotlivca 1 bod.

Prehra jednotlivca 0 bodov

Remíza jednotlivcov 0,5 bodu

Tímové skóre 2 body pri výhre

Tímové skóre 0 bodov pri prehre

Tímové skóre 1 bod pri remíze

V play off sa hrá na celkové skóre tímu

Play off :

Play off sa môžu zúčastniť hráči ktorí odohrali minimálne jeden zápas v základnej časti!

Play off sa zúčastní osem najlepších tímov po základnej časti ( respektíve po dohode kapitánov na schôdzi pred začiatkom sezóny ).

Hrá sa vyraďovacím spôsobom na dva víťazné zápasy.V prípade 1:1 na zápasy sa tretí zápas musí odohrať do najbližsieho možného kola.Dráhy na ktorých sa bude hrať si vyberá tím ktorý skončil v základnej časti na vyššej pozícii.

V prípade remízy v play off si tímy zahrajú zápas na 3 framy na oboch dráhach a to sa opakuje až kým jeden tím nevyhrá.

Striedanie v play off je možné kedykoľvek po ukončení framu hráčom ktorý chce byť vystriedaný.Striedaný hráč sa už nesmie vrátiť do prebiehajúceho zápasu.

Play off 1/8 2/7 3/6 4/5

Respektíve 1/4 2/3

Víťaz základnej časti hrá vždy s tímom ktoeý sa umiestnil v základnej časti najhoršie.

Štyri tímy postupujú do semifinále.

Víťaz semifinále do finále.

Víťaz finále je celkovým víťazom ABL a porazený finalista končí na druhom mieste.O tretie miesto sa stretnú neúspešné tímy zo semifinále a víťaz končí na treťom mieste.

B skupina :

Platí ak sa dohodne na schôdzi pred začiatkom daného ročníka.

B skupinu hrajú tímy ktoré sa nedostali do play off.zahrá si každý s každým dva krát podľa rozpisu stanoveného usporiadateľom ligy ABL.

Za každý vyhratý zápas získava tím 1 bod do tabulky.Za remízu je pol bodu.Víťazom B skupiny sa stáva tím , ktorý získa najviac bodov.

Pri rovnosti bodov v B skupine rozhoduje vyšší priemer kolkov.V prípade rovnosti rozhoduje najvyšší nahod tímu.V prípade rovnosti oboch si tímy zahrajú zápas o víťaza B skupiny.

Play off a B skupina :

Na tieto zápasy musia nastúpiť traja hráči.Pokiaľ tím nenastúpi na zápas s tromi hráčmi , zápas sa kontumuje tak ako v základnej časti.

Ocenenia :

Po skončení daného ročníka sa oceňujú tri najlepšie tímy , víťaz B skupiny a traja najlepší hráči a tri najlepšie hráčky ktorí majú odohratú minimálne polovicu zápasov v základnej časti

Termín ukončenia udáva organizátor ligy.

Handicap :

Ak sa neschváli na schôdzi pred začiatkom daného ročníka , žiaden nieje.

Ženy 5 kolkov plus na každej dráhe.

Muzi na 50 rokov 5 kolkov na každej dráhe.

Plati aj v play off ako aj v B skupine.

Ostatné ustanovenia :

Rospis zápasov , výsledky zápasov , umiestnenie tímov , umiestnenie jednotlivcov ako aj propozície ligy budú vyvesené v bowlingovej herni na nástenke ako aj na www.timeoutbowling.sk

V priebehu ročníka ABL hrajú ženy aj muži o fľašu sektu a 10€

Žena ktorá hodi nad 200 kolkov získava automaticky fľašu sektu a 10€.

Ďalšia žena ktorá hodí nad 200 získava to isté len po prekonaní aktuálneho náhodu!

Muž ktorý hodí nad 220 kolkov získava automaticky fľašu sektu a 10€.

Ďalší muž ktorý hodí nad 220 získava to isté len po prekonaní aktuálneho rekordu!

Hráč ktorý hodí 300 za jedno kolo ma nárok na 100€.

—————————————————————————–

Na schôdzi kapitánov 20.09.2023 na sezónu 2023/24 sa dohodlo nasledovné

Hrá sa štvorkolovo

Do semifinále postupujú priamo prvé dva tímy po skončení základnej časti

Tímy 7 a 8 po základnej časti sezónu skončili na danej pozícii.

3 až 6 tím po základnej časti hrajú o postup do semifinále a to nasledovne.

3tím – 6tím na dva víťazné zápasy

4tím – 5tím na dva víťazné zápasy

1tím po základnej časti dostane súpera do semifinále postupujúceho zo štvrťfinále ktorý sa po základnej časti umiestnil v tabulke najhoršie.

Maximálne 3 krát preklad za celú sezónu a dá sa predohrať týždeň pred daným zápasom alebo až do dvoch týždnov po danom zápase ale len počas prvých troch štvrtín sezóny inak ďalej platí odohrať do najbližsieho kola!

Maximálne môže hrať tím zápas o dvoch hráčoch za celú sezónu 3 krát

Za preloženie zápasu sa nepokladá iba posunutie času v daný deň ked sa má zápas odohrať.

Ak si tímy vyberú iný čas v daný deň zápasu a na ďalších dráhach prebieha ligový zápas začiatkom o 19:00 posunutie je povolené na 19:45 po odohratí prvého kola iného zápasu alebo až po skončení zápasu 20:30.

Hráčom sa zakazuje prezliekať počas zápasu a musí počkať kým skončí celé kolo a to platí aj vtedy ak jeden tím skončí skôr!

Povolené je len ak sa skončí skôr na dráhach 1 a 2!

Fajčenie cigariet je povolené pred začiatkom zápasu a ďalej až po skončení celého prvého kola , respektíve pri technickom probléme s dráhami !

Všetky ostatné pravidlá platia ako pri doterajších sezónach !!!