Reštauračné Typy
2020
Marián Turek
Bohuš Valíček
Jaroslav Závoďan
Martin Meliš
Stanislav Petreje
2021
Marián Turek
Bohuš Valíček
Stanislav Petreje
Martin Meliš
Jaroslav Závoďan
Vojto Kary