11. Kolo – Reštauračné Typy vs. EL-BOW
Reštauračné Typy EL-BOW
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Stanislav Petreje 168 1 130 1 2 Martin Červeňan 137 0 102 0 0
Marián Turek 171 1 166 1 2 Tomáš Gavenda 102 0 122 0 0
Bohuš Valíček 146 0 167 0 0 Peter Gašparovič 185 1 173 1 2
Počet kolkov 485 2 463 2 4 Počet kolkov 424 0 397 0 0
Celkový výsledok
8 2