5. Kolo – Reštauračné Typy vs. Rangers
Reštauračné Typy Rangers
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Stanislav Petreje 139 0 151 1 1 Anton Novotný 173 1 144 0 1
Jaroslav Závoďan 145 1 125 0 1 Michal Kačáni 126 0 169 1 1
Marián Turek 127 0 149 0 0 Daniel Robota 157 1 219 1 2
Počet kolkov 411 0 425 0 0 Počet kolkov 456 2 532 2 4
Celkový výsledok
2 8