5. Kolo – Reštauračné Typy vs. Dámy
Reštauračné Typy Dámy
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Jaroslav Závoďan 116 0 168 1 1 Martina Riečická 122 1 123 0 1
Bohuš Valíček 182 1 129 1 2 Nikolaj Blaško 61 0 94 0 0
Marián Turek 204 1 163 1 2 Lívia Csibreiová 97 0 119 0 0
Počet kolkov 502 2 460 2 4 Počet kolkov 280 0 336 0 0
Celkový výsledok
9 1