9. Kolo – Rangers vs. Reštauračné Typy
Rangers Reštauračné Typy
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Anton Novotný 189 1 155 0 1 Stanislav Petreje 146 0 166 1 1
Lukáš Havlíček 170 1 156 1 2 Jaroslav Závoďan 96 0 128 0 0
Daniel Robota 176 1 125 0 1 Marián Turek 116 0 174 1 1
Počet kolkov 535 2 436 0 2 Počet kolkov 358 0 468 2 2
Celkový výsledok
6 4