9. Kolo – Rangers vs. Good Fellaz
Rangers
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Anton Novotný 142 0 111 0 0 Jozef Oliš 164 1 123 1 2
Lukáš Havlíček 113 1 152 0 1 Tomáš Blaško 103 0 153 1 1
Marián Cvečka 134 0 152 0 0 135 1 174 1 2
Počet kolkov 389 0 415 0 0 Počet kolkov 402 2 450 2 4
Celkový výsledok
1 9