6. Kolo – Dámy vs. Sibírski snajperi
Dámy Sibírski snajperi
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Laura Kráľová 95 0 115 0 0 Striedanie hráčov 129 1 158 1 2
Lucia Porubská 122 0 115 0 0 Marek Bierovský 166 1 131 1 2
Lívia Csibreiová 91 0 115 1 1 Martina Steinerová 122 1 108 0 1
Počet kolkov 308 0 345 0 0 Počet kolkov 417 2 397 2 4
Celkový výsledok
1 9