5. Kolo – Reštauračné Typy vs. Domáci artisti
Reštauračné Typy Domáci artisti
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Michal Kačáni 142 0 123 0 0 Andrej Stánok 150 1 151 1 2
Bohuš Valíček 156 1 148 1 2 Erik Matušu 114 0 95 0 0
Marián Turek 219 1 142 0 1 Peter Mikušinec 137 0 166 1 1
Počet kolkov 517 2 413 2 4 Počet kolkov 401 0 412 0 0
Celkový výsledok
7 3