3. Kolo – Reštauračné Typy vs. Dámy
Reštauračné Typy Dámy
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Michal Kačáni 151 0 119 0 0 Laura Kráľová 153 1 122 1 2
Bohuš Valíček 164 1 127 0 1 Lucia Porubská 127 0 135 1 1
Marián Turek 179 1 157 1 2 Lívia Csibreiová 110 0 112 0 0
Počet kolkov 494 2 403 2 4 Počet kolkov 390 0 369 0 0
Celkový výsledok
7 3