Reštauračné Typy
2020
Marián Turek
Bohuš Valíček
Jaroslav Závoďan
Martin Meliš
Stanislav Petreje
2021
Marián Turek
Bohuš Valíček
Stanislav Petreje
Martin Meliš
Jaroslav Závoďan
Vojto Kary
2022
Marián Turek
Bohuš Valíček
Stanislav Petreje
Jaroslav Závoďan
Vojto Kary