Rangers
2016
Lukáš Havlíček
Anton Novotný
2017
Lukáš Havlíček
Anton Novotný
2018
Lukáš Havlíček
Anton Novotný
Daniel Robota
2019
Lukáš Havlíček
Anton Novotný
Daniel Robota
Marián Turek
2020
Lukáš Havlíček
Anton Novotný
Daniel Robota
Rudolf Hrmo
2021
Lukáš Havlíček
Anton Novotný
Daniel Robota
Rudolf Hrmo
2022
Lukáš Havlíček
Anton Novotný
Daniel Robota
Rudolf Hrmo
Michal Kačáni
Tomáš Obdržal
Arpád Šereš
2023
Anton Novotný
Daniel Robota
Arpád Šereš
Rudolf Hrmo
Michal Kačáni
Miroslav Markovský