Dámy
2016
2017
Lívia Csibreiová
Lucia Porubská
2018
Lívia Csibreiová
Lucia Porubská
Laura Kráľová
Simona Boldišová
2019
Lívia Csibreiová
Laura Kráľová
Simona Boldišová
Marcela Čakanišinová
Lucia Porubská
2020
Laura Kráľová
Lívia Csibreiová
Lucia Porubská
Martina Riečická
Žaneta Struhárová
Emili Berkyová
2021
Lívia Csibreiová
Emili Berkyová
Laura Kráľová
Lucia Porubská
Žaneta Struhárová
Martina Riečická
2022
Žaneta Struhárová
Emili Berkyová
Lívia Csibreiová
Martina Riečická
Nikolaj Blaško
Simona Boldišová
2023
Žaneta Struhárová
Emili Berkyová
Lívia Csibreiová
Laura Kráľová
Martina Riečická
Veronika Kočišová
Simona Boldišová
Nikolaj Blaško