Dámy
2016
2017
Lívia Csibreiová
Lucia Porubská
2018
Lívia Csibreiová
Lucia Porubská
Laura Kráľová
Simona Boldišová
2019
Lívia Csibreiová
Laura Kráľová
Simona Boldišová
Marcela Čakanišinová
Lucia Porubská
2020
Laura Kráľová
Lívia Csibreiová
Lucia Porubská
Martina Riečická
Marcela Čakanišinová
Žaneta Struhárová