2. Kolo – Reštauračné Typy vs. Dámy
Reštauračné Typy Dámy
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Stanislav Petreje 158 1 131 0 1 Emili Berkyová 113 0 139 1 1
Marián Turek 194 1 143 1 2 Martina Riečická 129 0 112 0 0
Bohuš Valíček 170 1 155 0 1 Simona Boldišová 145 0 159 1 1
Počet kolkov 522 2 429 2 4 Počet kolkov 387 0 410 0 0
Celkový výsledok
8 2