17. Kolo – Reštauračné Typy vs. BAJ TEaM
Reštauračné Typy BAJ TEaM
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Stanislav Petreje 148 0.5 128 0 0.5 Boris Steiner 148 0.5 148 1 1.5
Marián Turek 222 1 192 1 2 Katka Dražkovcová 125 0 136 0 0
Bohuš Valíček 191 1 150 0 1 Erik Dudač 155 0 182 1 1
Počet kolkov 561 2 470 2 4 Počet kolkov 428 0 466 0 0
Celkový výsledok
7.5 2.5