3. Kolo – Reštauračné Typy vs. EL-BOW
Reštauračné Typy EL-BOW
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Bohuš Valíček 135 1 122 0 1 Martin Červeňan 124 0 173 1 1
Stanislav Petreje 169 1 157 0 1 Jozef Oliš 163 0 168 1 1
Marián Turek 161 0 157 1 1 Peter Gašparovič 187 1 150 0 1
Počet kolkov 465 0 436 0 0 Počet kolkov 474 2 491 2 4
Celkový výsledok
3 7