18. Kolo – Reštauračné Typy vs. Karpatskí zelenáči
Reštauračné Typy Karpatskí zelenáči
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Stanislav Petreje 148 1 133 1 2 Peter Rašič 147 0 117 0 0
Marián Turek 236 1 180 1 2 Juraj Červeňan 128 0 111 0 0
Bohuš Valíček 198 1 148 1 2 Peter Flégr 141 0 140 0 0
Počet kolkov 582 2 461 2 4 Počet kolkov 416 0 368 0 0
Celkový výsledok
10 0