12. Kolo – Pivkári vs. EL-BOW
EL-BOW
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Miroslav Porubský 189 1 191 1 2 Martin Červeňan 145 0 163 0 0
Jaroslav Janovský 156 1 223 1 2 136 0 178 0 0
Milan Repáň 168 1 187 0 1 Marek Mikuláš 123 0 196 1 1
Počet kolkov 513 2 601 2 4 Počet kolkov 404 0 537 0 0
Celkový výsledok
9 1