4. Kolo – Reštauračné Typy vs. Dámy
Reštauračné Typy Dámy
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Stanislav Petreje 196 1 129 1 2 Emili Berkyová 124 0 82 0 0
Marián Turek 134 0 162 1 1 Žaneta Struhárová 154 1 132 0 1
Bohuš Valíček 127 1 167 1 2 Lívia Csibreiová 116 0 118 0 0
Počet kolkov 457 2 458 2 4 Počet kolkov 394 0 332 0 0
Celkový výsledok
9 1