12. Kolo – Dámy vs. Pivkári
Dámy
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Laura Kráľová 123 0 152 0 0 Katka Dražkovcová 197 1 174 1 2
Simona Boldišová 164 0 158 1 1 Jaroslav Janovský 176 1 137 0 1
Lívia Csibreiová 163 1 122 0 1 Zdeno Pastorek 160 0 149 1 1
Počet kolkov 450 0 432 0 0 Počet kolkov 533 2 460 2 4
Celkový výsledok
2 8