14. Kolo – Dámy vs. Domáci artisti ?
Dámy Domáci artisti
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Lucia Porubská 158 1 164 1 2 Andrej Stánok 107 0 98 0 0
Laura Kráľová 155 1 138 0 1 Erik Matušu 125 0 140 1 1
Lívia Csibreiová 90 0 97 0 0 Peter Mikušinec 147 1 158 1 2
Počet kolkov 403 2 399 2 4 Počet kolkov 379 0 396 0 0
Celkový výsledok
7 3