6. Kolo – Dámy vs. Pivkári
Dámy
Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu Meno 1. hra Body 2. hra Body Spolu
Lucia Porubská 143 0 144 1 1 Jaroslav Janovský 154 1 126 0 1
Laura Kráľová 135 0 143 1 1 Vojto Kary 141 1 127 0 1
Lívia Csibreiová 131 0 92 0 0 Milan Repáň 156 1 122 1 2
Počet kolkov 409 0 379 2 2 Počet kolkov 451 2 375 0 2
Celkový výsledok
4 6