Pravidlá turnaja Južan cup 2020 ( charitatívny turnaj )
14. výročie Timeoutbowling pubu 5. september 12:00

– Súťažiaci sa na turnaj dostavia minimálne 10 minút pred začiatkom
turnaja
– Štartovné 12 € na osobu
– V cene je zarátané prihlásenie na turnaj , lístok do tomboly
občerstvenie a vstup na diskotéku
– Číslo ktoré si súťažiaci vylosuje je zároveň aj tombolové číslo
– Každý hráč hrá jedno celé kolo na každej dráhe
– Celkový počet zhodených kolov určuje jeho poradie v tabulke
– pri rovnosti bodov určuje poradie vyšší náhod zo 4 kôl
– Ak na monitore zasvieti hráčovi zelené F , hráč svoj hod opakuje a
nezáleží na tom koľko kolkov zhodil pri danom hode , pri dorážke si hráč   korekciou upraví počet kolov ktoré zhodil pri neplatnom pokuse

– 2 najlepší hráči s najvyšším počtom zhodených kolov postupujú priamo do finále

– do semifinále postupujú hráči na 3 až 10 mieste , tí hrajú jedno kolo na danej dráhe podľa umiestnenia v celkovej tabulke a dvaja najlepší postupujú do finále , pri rovnosti bodov v semifinále určuje poradie ( respektíve postup ) umiestnenie po základnej časti

-Finále hrajú 4 hráči a to určí konečné poradie Južan cupu , hráči si dráhu vo finále vyberajú podľa poradia v tabulke , hrá sa na jedno kolo

– Organizátor turnaja má právo zmeniť pravidlá podľa danej situácie

TEŠÍME SA NA VÁS